Serwis internetowy Dach-Styl www.dach-styl.com.pl zwany dalej Stroną WWW używa plików cookies w celu zapewnienia swoim Użytkownikom bezpieczeństwa i efektywności korzystania ze Strony WWW. Poruszający się po Stronie WWW Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Stronę WWW plików cookies.
Co to są pliki cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony WWW i przeznaczone do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Z jakich pików cookies korzysta Strona WWW.

W ramach Strony WWW wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies.

  • Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie.
  • Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Strona www wykorzystuje pliki:
  1. „funkcjonalne” , które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
  2. „statystyczne”, dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
  3. „reklamowe”, umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
  4. „społecznościowe”, które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.

Blokowanie plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie pików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony WWW. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak blokady oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.

Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie WWW.

Obowiązek informacyjny
Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.
Poniższe informacje przekazywane są wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie

1) Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Dach-Styl Sp.j. Biernat Jacek, Kasina Ireneusz 30-864 Kraków ul Nad Serafą 49 NIP 679 24 69 588 Regon 351428217 KRS 0000017222 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

2) Cele i podstawy przetwarzania
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panstwa z nami umowy (umowy sprzedaży, zakupu, najmu, transportu usługi), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe i informacyjne
• w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu m.in. firmie księgowej, firmie serwisującej oprogramowanie i sprzęt komputerowy, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi spedycyjne firmie ochroniarskiej.

4) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane nie są przekazywane poza obszar Polski oraz UE.

5) Okres przechowywania danych
1. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
2. Państwa dane przetwarzamy także w związku z ciążącymi na nas obowiązkami do czasu ich wypełnienia.
3. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6) Twoje prawa:
Informacje o Państwa prawach
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
• prawo do usunięcia danych.
Jeżeli zdaniem Państwa nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia.
• ograniczenia przetwarzania danych
Możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli zdaniem Państwa posiadamy nieprawidłowe dane na Wasz temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, albo nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z przysługującego Wam prawa– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację
Macie też Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Wasze dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Waszych praw lub też że Wasze dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych
Macie Państwo prawo otrzymać od nas w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (m.in format „.cv”)dane osobowe które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie również zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt z mami bezpośrednio w siedzibie firmy od pn. do pt. w godzinach 7:30 – 16:30, lub pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną, a także poprzez kontakt telefoniczny wykorzystując poniższe dane, w zależności co dla Państwa będzie wygodniejsze.
Adres i dane kontaktowe Administratora
Dach-Styl Sp.j. Biernat Jacek, Kasina Ireneusz 30-864 Kraków ul. Nad Serafą 49 NIP 679 24 69 588 Regon 351428217 KRS 0000017222 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy.
Tel. 12 413 05 95 , e-mail info@dach-styl.com.pl
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania przez Państwa komunikacji z naszej strony oraz w przypadku zawarcia umowy do jej realizacji.